Tánctörténet óra snittekbe zárva

Táncfarsang 2012 – Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza: A (első) bál – GNM Kontúr Fizikai Táncszínház

Egy régi, sikeres előadás vagy film felújítása, modern elemekkel való megtűzdelése biztos kiindulópontul szolgálhat egy produkció létrehozásában, kapaszkodót, megnyugtató hátteret nyújthat az alkotóknak. A kockázatvállalás elkerülhetetlen – hiszen ez a színháznak vagy bármely más előadó-művészetnek egyik lényegi eleme –, az előadás tétje ennek a kockázatvállalásnak a milyenségétől, súlyának bevallottságától függ.
Sándor Zita | 12. 02. 17.

A Gór Nagy Mária Kontúr Fizikai Táncszínház előadása Ettore Scola 1983-as A bál című filmjéből csak néhány alapelemet vesz át. A kezdő szituáció, a lányok egyenként történő bevonulása, a fiúk csapatos megjelenése még teljes mértékben a film képeire játszik rá, a későbbiekben azonban csak emlékeztető momentumok ragadnak az előadásba ebből az erőteljesen előhívott referenciapontból. Néhány jellegzetes, furcsa testtartás, a bálterem tulajának-pincérének figurája, a fehér ruhás nő felkavaró megjelenése, a veszedelmesen elnyomó tekintély és a katonák felbukkanása például a filmből eredeztethető. Ám a Nyíregyházán látott előadás messze marad a film zsenialitásától, s csupán a felszínen ható, egyszerű sémákat kínáló és egyszerű reakciókat váró szórakozásra ad lehetőséget.

 

bal-gnm-1

 

Egy nagy csoportnyi fiatal táncos mutatja meg sokrétű tánctudását, a hatvanas évek fegyelmezett mozdulatokkal járó, komoly ismereteket feltételező táncmozdulataitól kezdve egészen a diszkóra jellemző fékevesztett tombolásig. A közönség egyfajta tánctörténet órán asszisztál, mely nem száraz ugyan, de azon túl, hogy tiszteletet ébreszt a belefektetett munka, nemigen szolgál más élménnyel. Egy (bál)teremben táncolni szerető és tudó fiúk és lányok találkoznak, s egymást követő korszakok dalaira lendületesen, gegeket ejtve, hol bohókásan, hol komolykodva táncolnak. Egy-egy egyéni sors (vagy kiforrottabb táncosi tehetség) előtérbe kerül, s olykor megjelenik egy katona is, aki félelmet és agressziót hoz magával a terembe, ám a zene lüktetésének hatására az élni akarás ösztöne újra és újra feltámad, s koronként más-más módon, de a ritmus alapvető szükségességét bizonyítva formát ölt.

 

bal-gnm-2

 

A csapat tagjai között technikai jellegű összhang van, megtanultak egymással dolgozni, hiszen a koreográfia a testek ütközését, egymáson átfordulását, egymás megtartását és megtámasztását, emelését írja elő, de nem látni belső egyetértést vagy a szükségesen, az egymás elkerülhetetlen megérintésén túli összetartozást. A párok gyorsan cserélődnek, kapcsolatok lekövetésére nincs mód, csak a fizikai hatások, technikai bravúrok, akrobatikus betétek megfigyelésére van esély. A szerkezet egy szalagavató műsoréra hasonlít, melyben az osztályelsőnek több lehetőség jut, míg az osztály egy része mintegy mozgó díszletként funkcionál. A katona megjelenése történetmesélési szándékot takar, vagy a vidám és a nagy tömeget megmozgató, szigorú komplexitással megkoreografált szekvenciák ellenpontjaként egyfajta kötelező drámaiság, egyéni tragikum jeléül szolgál. Ám egyik lehetőség sincs kibontva, az önmagukba forduló jelenetek feldobott labdaként lendületet vesztve pattognak a színpadon.

 

bal-gnm-3

 

Gyöngyösi Tamás igencsak elszakad az alapul vett filmtől a tanítványaival rendezett produkcióban, ami nagyobb szabadsághoz, merészebb, nyitottabb formák használatához vezet, ám az önmagukra, környezetükre való reflektálás kimarad az előadásból, az este puszta lényegévé a mutatós végrehajtás válik. Túlzó megoldásnak tartom a fehérbe öltöztetett gyermek szerepeltetését, mely az utolsó jelenet egyetlen látványos gesztusát szolgája csupán. A keretes szerkezetben elbújtatott szándék ötletes, ám a jelen szokásokra vonatkozó egyetlen, emlékezetessé szerkesztett tagadó gesztus kevés és túlságosan szájba rágós. A zárás látványos, de mégsem sikerül a dimenziótágítás.

 

 

 

 

A (első) bál

 

Rendező-koreográfus: Gyöngyös Tamás

Tánc: Bakó Gábor és Sinkó Réka

Szereplők: Vida Sára, Sinkó Réka, Pásztor Máté, Pataky Ádám, Korcsmáros András, Borosán Eszter, Pintér Szilvia, Pohárka Gerda, Holczinger Szandra, Molnár Stefánia, Figeczky Bence, Seres Dani, Juhász Richárd, Kiss Szandra, Csikász Ági, Kálmán Henrietta, Pánczél Eszter, Dobsa Niki, Vígh Zoltán, Bordás Mihály