Játszd újra, Emanuel!

Emanuel Gat: Téli utazás; Téli variációk

Emanuel Gat tavalyi évadban bemutatott előadásai - Schubert Téli utazására készített duettje és Sztravinszkij salsával tüzesített Tavaszi áldozata - után nem volt kétség afelől, hogy az izraeli táncos-koreográfus páratlan koreográfusi adottságokkal rendelkezik. A jelenleg Franciaországban élő Emanuel Gat idén is kétszer dobbantott a Trafó színpadán; s eközben egyet előrelépett, egyet pedig hátra.

 

Barta Edit

E hátralépés időbeli, s nem minőségbeli jelző akar lenni; az este első felében bemutatott Téli utazás ugyanis változatlan formában ismétlődik meg a tavalyihoz képest. Az ismétlés oka nem mellékes; Gat új koreográfiája, a Téli variációk - címében is jelezve - a Téli utazásra reflektál. Gat nem engedi, hogy az „eredeti művet" pusztán emlékezetünkben idézzük magunk elé; sőt e kettős est arra enged következtetni, hogy az alkotók szerint a két előadás párbeszédet folytat egymással, s egyik a másik nélkül nem vagy kevésbé értelmezhető. (A két koreográfiát egymástól csak egy rövid, pusztán az átöltözésre szorítkozó szünet választja el.)

A legizgalmasabb kérdés az este után persze az, hogy milyen a két előadás egymáshoz való viszonya; miért érezték szükségesnek az alkotók, hogy kibontsák az eredeti koreográfiát? S a legfontosabb: hogy valóban hiánypótló-e az elkészült Téli variációk?

 

 

Forrás: emanuelgatdance.com

 

A mű keletkezéstörténetét Gat így indokolja: „(...) az elmúlt évek alatt Royjal több százszor adtuk elő ezt a duettet, és amellett, hogy természetesen nem változtattunk a koreográfián, de minden egyes előadás óhatatlanul is más, mint az előző vagy a következő. És természetesen mi is változtunk az évek alatt, a hangsúlyok megváltoztak, új ötletek merültek fel. Azt találtuk érdekesnek, hogy ezt a változást a tánc nyelvén megfogalmazzuk, hogy összegezzük azt, ami velünk az utóbbi öt évben történt." (fidelio.hu)

A Téli utazás - ha nagyon leegyszerűsítjük - két ember egymáshoz való viszonyát képezi le, a tiszta tánc nyelvén, a mozgásban rejlő (az alakok térbeli elhelyezkedése, azonos mozdulatok időbeli csúsztatása és még sorolhatnánk) relációs lehetőségeken keresztül. Az előadás díszlet nélkül, egy meglehetősen semleges közegben történik meg, ahol Gat - karmunkában burjánzó - mozdulatvilágán felül a legnagyobb feszültséget az okozza számunkra, hogy Schubert kontinentális, németesen kemény szerzeményére két közel-keleti, borostás férfi táncát láthatjuk. A különböző kultúrák, mozgás és zene ezen találkozása, illetve ellenpontozása termékeny feszültséget teremt az előadásban.

 

 

Forrás: emanuelgatdance.com

 

Ezt a feszültségteli állapotot, koreográfiai feszességet és letisztultságot a Téli variációk is megtartja, mégis jóval közvetlenebb hangot üt meg. Az egyetlen ívre épülő Téli utazással szemben a Variációk szerkezete szekvenciális, újra és újra nekifut a témának, részletekbe bocsátkozik, s e nekifutásban lehetősége nyílik az eltérő hangnemek kánonjára.

Az első, szemmel látható különbség a két táncos öltözékében mutatkozik meg: a Téli utazásban Gat és Assaf hosszú, zárt nyakú, földig érő tunikát viselnek (Hámor József Karavánjában a KET táncosai hasonló jelmezben szerepeltek), mezítláb táncolnak, a Téli variációkban hosszú ruhájukat egyszerű pólóra és nadrágra, valamint utcai cipőre cserélik. Ruházatukkal kilépnek a Téli utazás által megteremtett ünnepélyes légkörből, s egy jóval természetesebb világba visznek át. A csöndekkel váltakozó schuberti zenét heterogénebb zenehasználat váltja fel: a Variációk morajló, sejtelmes hangokkal indít, mely a Beatles A day in the life című számával, majd Riyad Al Sunbati egyiptomi muzsikájával folytatódik, míg eljutunk Mahler zenéjéig.

 

 

Forrás: emanuelgatdance.com

 

A Gatra jellemző, aprólékosan kidolgozott, tekintélyparancsoló mozdulatok mellé felsorakoznak a bokszmeccsek vad világára emlékeztető, ringből való kifutások, de a finom humort megremegtető szituációk is. A Téli utazás két profi, megközelíthetetlennek tűnő és érzelemmentes táncosa a Variációkban érzelmekkel töltődik fel, emberarcúvá válik.

A kérdésre - hogy hiánypótló-e az előadás - a válasz igen is, meg nem is. Igen, mert megtörténik a kibontás; s nem: nem hiánypótló, mert a Téli utazás önmagában is megállja a helyét, ahogy a Téli variációk sem puszta függelék vagy magyarázat. És ez azért nem rossz arány.

 

 

Téli utazás

Zene: Franz Schubert

Koreográfia, fény és jelmez: Emanuel Gat

Előadók: Roy Assaf, Emanuel Gat

 

 

Téli variációk

 

Zene: G. Mahler, Riad al Sunbati, The Beatles

Koreográfia, fény és jelmez: Emanuel Gat

Előadók: Roy Assaf, Emanuel Gat

 

Helyszín: Trafó

 

 

Más írások az interneten:

 

Szoboszlai Annamária: Szemtől szemben egymás mellett

Kutszegi Csaba: Tiszta téli tánc


Tóth Ágnes Veronika: Egy muzikális koreográfus

 

10. 03. 18. | Nyomtatás |