Áramló energiák

Hofesh Shechter: Uprising / In your rooms

Az elsötétített szobában ugyan hűvös van, de a sötétben mégis ott izzanak a vágyak. Shechter szobája Freud jéghegyéhez hasonlatos: őt is a felszín mögött rejtőző titkok izgatják. Szeretnénk is, meg nem is felfedni magunkat, de nincs rá pontos recept: néha szükségünk van másokra a feloldáshoz, máskor viszont épp a közösség reakciójától rémülve döntünk úgy, hogy inkább dobozba zárjuk magunkat.

Barta Edit

Hofesh Shechter, az angol táncvilág legújabb tehetsége két koreográfiával érkezett a Trafóba: az este első felében látott Uprising (2006) három részből álló előadásának (deGENERATION) utolsó darabja, az In your rooms-t (2007) pedig három londoni művészeti intézmény - a The Place, Sadler's Well és a Southbank Center - támogatásával hozta létre a fiatal alkotó, előbbi sikerének eredményeként. A Trafóban látott verziót, mely tehát két különböző mű összekapcsolásából született, idén februárban mutatták be, s a szigetországi bemutatón The Choreographer's Cut alcímmel hirdették az előadást.

 

Forrás: trafo.hu

 

Shechter a jeruzsálemi Táncakadémián végzett, majd a Batsheva táncosaként olyan alkotókkal dolgozhatott együtt, mint Wim Vandekeybus. Emellett Shechter Tel-Aviv-ban, majd Párizsban zenei tanulmányokat folytatott ütőhangszereken, több koreográfiájának is ő a zeneszerzője, illetve az ún. zenei alapok megteremtője. Shechter 2002 óta él az Egyesült Királyságban - ekkor csatlakozott Jasmin Vardimon társulatához -, s rá egy évre debütált első önálló koreográfiájával, a Fragments-cel, amely rögtön első díjat nyert a Gyagilev nevével fémjelzett koreográfiai versenyen. Ez és a 2004-ben készített Cult alkotja a már említett deGENERATION további részeit.

A Trafóban látott két előadás hasonló mozgásanyagból és lélektani motivációkból építkezik, így egyetlen anyaggá formálása szinte adja magát. Bár épp az ismétlődésekből, egymásra rímelésekből adódnak az este folyamán számomra a felejthetőbb, kevésbé izgalmas pillanatok. Shechter darabjaiban felismerhetjük elődeit és nagy mestereit, a Batsheva-hatást: ahogy táncosait egy sorban helyezi el, hangsúlyosan a színpad elő-vagy hátterében, vagy ahogy a különböző szinkrón formációkat mozgatja. Az In your rooms-ban pedig letagadhatatlan Vandekeybus és a holland (de azt is mondhatnám: nyugat-európai) kortárs táncművészet hatása, ahogy a társadalomkritikát összekapcsolja az egyén pszichológiai vizsgálatával.

Shechter kiforrott koreográfiai érzékének köszönhetően táncosai betöltik a színpad minden egyes szegletét. A lineáris szerkesztésmóddal, ezzel az egyszerű térformációval rendkívül szuggesztív hatást képes elérni, a különböző dinamikájú, szinkrón duettektől és szólóktól pedig még feszesebbé és nyüzsgőbbé válnak a színpadi történések. A táncosok mozdulatai sokszor a törzsi táncokat idézik, s ezt erősíti fel a zene is; az ütősöknek fontos szerepe van Shechter előadásaiban. Shechter nagyon tudatosan alkalmazza a törzsi táncokra emlékeztető elemeket, nem ritka, hogy táncosait egy kupacba tömöríti, s az ősi társadalmak hordájaként jeleníti meg. Az Uprising-ban a férfiak szorosan egymás mellé gyűlnek, mint az állatok, amikor érzik a veszélyt, és együtt törnek ki, egyszerre lendülnek támadásba. Az animális, ösztönszerű mozgások amúgy sem állnak távol Shechter világától, főleg az Uprising-ban, melyben előbb hét férfi egymás elleni, majd a külvilág elleni harcának lehetünk szemtanúi.

 

Forrás: trafo.hu

 

A darab kezdetén szó szerint berobban, felmordul a zene, s közel húsz reflektorlámpa fénye önti el ellipszis alakban a színpadot. Másodpercekig csak a zene lüktetését halljuk, majd közvetlenül a reflektorok alatti sötétből hét férfi lép ki. Ahogy szűkül, halványodik a fény, úgy válnak hús-vér táncossá a sziluettek, megállnak az első sorok előtt féllábon, karjukat behajlítva, klasszikus balett-pózban. A seregszemle után ismét beleolvadnak a sötétbe, és egy újabb jelenet kezdődik; egy alacsony és egy magas férfi harca, lassú küzdelem alakul ki köztük. Egymás vállába kapaszkodnak, mint a birkózók, kerülgetik egymást, ahogy a ringben szokás, de végül nem törnek ki, elfojtják erőiket és görcsösen átölelik egymást. Ezután komplex, szürreális víziók következnek. A félhomályban egyszerre jelennek meg a táncosok, kisebb csoportokba rendeződve; egyes párok csaholó kutyaként, mások a majmokhoz hasonlóan futnak keresztül a színpadon. Egy fiú széttárja karjait és a színpad közepén „szárnyal" körbe-körbe. A gyors, csak pár másodpercre megvillanó animális mozdulatsorok szinte belénkforrnak, a vad ösztönszerűség kiáramlik a mélyből, és végigcsúszik a jéghegy oldalán, hogy a mélybe záruljon.

A darab második felének lírai váltása után - a táncosok ellenfényben fekszenek a földön, és különböző talajkombinációkat végeznek - a horda csoporttá alakul, a „fiúk a térről" szerepet öltik magukra, s bár a lassú küzdelmek megmaradnak, „civilizált" jelleget kapnak. A 'felkelés' (uprising) végén előkerül az örök attribútum: lobog a vörös zászló. Talán ez az egyetlen momentum az előadásban, ami számomra túl direkt és látottakhoz képest didaktikusnak hat.

 

Forrás: trafo.hu

 

Shechter az In your rooms-ban is különös gondot fordít az erőteljes képekre, az este második felében is lenyűgöz koreográfiájának vizualitása. Ezt részben a táncosok rendezésével éri el; jól elkülöníthető térrészletekben helyezi el táncosait, így a keresztbeszerkesztés és a variálódó csoporttáncok folyamatosan stimulálják a nézőket. Ebben a fény használata (Lee Curran munkája) is sokat segít, míg az Uprising-ban a harci küzdelmek gyakran a sötétben, félhomályban játszódnak, az In your rooms-ban a dinamikus váltásokat teszik még feszesebbé hirtelen változó fények. A táncosok folyamatos áramlásban vannak a színpadon, olykor leválnak, majd visszakapcsolódnak a koreográfiába, mintha egy hatalmas folyó lenne a darab, az energiák újabb és újabb hullámokban érkeznek a színpadra.

A lázadás ugyan ebben a darabban is folytatódik, de az egyének közötti harc helyett az egyén és a közösség között fennálló diszharmonikus viszony kerül előtérbe. Az In your rooms-ban nagyobb szerepet kapnak a szavak, az előadás a káoszból megszülető rend teóriájával kezdődik. Shechter a darabban egy olyan társaságot mutat be, ahol az egyének idegenszerűsége, gyakran magányos kívülállása ellenére mégiscsak megteremtődik valamifajta összetartozás-tudat. Paradox helyzet, és nem is Shechter az első, aki ezt megfogalmazza: a közös érzés („common sense") a kapitalista társadalmak kizsigerelő erejéből fakad. Talán épp ezért, az este abszolút nyertese számomra az Uprising; de nem akarom elvenni a dicsőséget az In your rooms táncosaitól sem, hiszen fantasztikus előadói teljesítményeket láthattunk az egyéni és csoporttáncokban, mint pl. a Random Dance Company  táncosainál.

Elégedetlenségem egyedül saját mohóságomból fakad, az Uprising-ban Shechter magasra tette a lécet, az In your rooms-ban pedig hiába nyújtotta a kisujját, én a karját akartam.

 

Uprising / In your rooms

 

Zene: Hofesh Shechter, Vex'd

Fényterv: Lee Curran

Koreográfus: Hofesh Shechter

Előadók: Leon Baugh, Winifred Burnet-Smtih, Christopher Evans, Eulalia Ayguade Farro, Philip Hulford, Elias Lazaridis, Yen-Ching Lin, Bruno Karim Guillore, Gavin Coward, Sita Ostheimer, Ino Riga, Hofesh Shechter, Jenny White

Helyszín: Trafó, Kortárs Művészetek Háza

Előadások: 2009. április 3-4.

 

 

További írások az interneten:

Kováts Dániel: Brutális roham

Lengyel Péter: Felkelés a Trafóban

Máriási Dóra

Tóth Ágnes Veronika: Szívritmus-zavar

Tóth Ágnes Veronika: Fiús játékok

 


 

Interjú Hofesh Shechter táncos-koreográfussal:

Óceán Budapesten

 

 

Videórészletek:

HOFESH SHECHTER, TEL AVIV: Uprising / In Your Rooms

Uprising - act I. Hofesh Shechter

deGeneration - Uprising - Part 1

deGeneration - Uprising - Part 2

deGeneration - Uprising - Part 3

Hofesh Shechter

Hofesh Schechter Company

Sadler's Wells / Dance United / Hofesh Shechter / Russell Maliphant / Adam Benjamin: DESTINO

 

Videórészletek az együttes honlapjain

http://www.hofesh.co.uk/media.html

http://www.hofeshtour.co.uk/video.html

 

 

09. 04. 15. | Nyomtatás |