Orfeo Győri Balett

Fekete öltönyös férfi sétál komoran a színpad elejére. Leül egy székre, s játszani kezd a csellóján. Sötét, síró dallam remeg a keze alatt. Egy fiatalember táncol a muzsikus mellé hétköznapi viseletben, ingben és pantallóban. Mozdulatai puhák, megtörtek, szomorúságról beszélnek. Aztán benépesül a tér, a táncosok két tömböt formáznak: innen egy bájos leány, valószínűleg Euridiké (Kara Zsuzsanna), amonnan a már ismerős ifjú, nyilván Orfeusz (Velekey László) válik ki. Lírai kettősükkel édes szerelmükbe feledkeznek. Érzéssel, kifejezéssel táncolnak, plasztikusan, kidolgozott technikával.

 

-szúdy-

A Győri Balett Orfeójának legfőbb erénye ez az egyéni, változatos, mutatós mozgásanyag, a svéd Marie Brolin-Tani meglepően invenciózus, pergő táncnyelve. A koreográfusnő ügyesen merített a klasszikus és kortárs tánctechnikák mozdulattárából, a győri előadók pedig remek formában adják elő az igényes táncfeladatokat. Sok táncesten épp ezek a “nézni jó” táncfolyamatok hiányoznak, az Orfeo mégis hiányérzetet kelt, mert a cím ennél többet, egy drámai történet megjelenítését intonálja.

 

 

Marie Brolin-Tani sok mindenen gondolkodott – a nyomtatott “mankók” szerint – a mitológiai téma mellett, mint például a délszláv háború borzalmain, vagy Rómeó és Júlia tragédiáján, de mindenekelőtt az antik történet aktualizálásán. Talán épp e szerteágazó töprenkedés, a sokat akarás idézte elő a mű dramaturgiai erőtlenségét, néhol zavarosságát, és a hősök furcsa deheroizálását. Ha a néző nem informálódik előzetesen Brolin-Tani darabjáról, bizony nem tudja hová tenni akár a csellista megjelenéseit, akár a háttérre vetített háborús fotó jelentését, és nem érti az első felvonást záró akasztást sem. Igaz, nem sokkal jobb, ha valaki előre átböngészi a műsorfüzetet, a balett szüzséjének olvastán ugyanis végképp összezavarodik az ember.
És mégis: ha dráma nincs is, az artisztikus mozgás és látvány, a “puszta” tánc érdemes a figyelemre.
-szúdy-

 

Orfeo
Győri Balett

Látvány: Hans-Olof Tani m. v.

Jelmez: Else-Marie Alvad m. v.

Zene: I. Sztravinszkij, B. Britten

Koreográfus: Marie Brolin-Tani m. v.

Előadják: Velekey László, Kara Zsuzsanna, Pátkai Balázs, Szántai Hajnalka, Éva Hotová, Sóthy Virág, Sándor Zoltán

08. 08. 4. | Nyomtatás |